Jednání komise pro bydlení a sociální služby

  • Daniel Kajpr

Včera jsem se zúčastnil jednání komise pro bydlení a sociální služby na magistrátu. Na pořadu bylo jednání o poskytnutí mimořádné dotace z rezervy HMP na sociální bydlení. Jak víte, rekonstruujeme dům na adrese Schoellerova 11 v Třeboradicích (tzv. Václav) na čtyři sociální byty a klubovnu. 80% z částky jsme již v loňském roce získali z prostředků EU, zbylých 20% je na nás. A tak jsme požádali HMP o dokrytí oněch dvaceti procent a podařilo se. Komise schválila 3.7 milionu, tedy částku, která plně pokryje zbylé náklady na opravu domu. My můžeme stejnou částku věnovat do zkrášlení obce, např. na chodníky nebo na zeleň.

2018-03-12T09:45:06+00:00