Naši kandidáti do obecních voleb 2018

 1. Kajpr Daniel                                    Daniel Kajpr

  Jako živnostník pracuji od roku 1990. Nejprve jsem provozoval v Čakovicích samoobsluhu s potravinami o prodejní ploše 250 m2, paralelně jsem začal nabízet zahradnické služby a od roku 2006 se věnuji jen jim. Práci dávám podle sezóny třem až pěti lidem. Zajišťujeme zahradnické služby, zejména údržbu zeleně pro více než 70 bytových domů, 20 rodinných domů, dva parky a několik firemních areálů, zahradnické realizace a dendrologické služby. Zároveň jako zástupce starosty MČ Praha Čakovice mám na starosti zeleň a vzhled obce. Jsem ženatý a se svojí ženou máme dvě dospělé děti.

  Vyznávám čestnost v podnikání – nejdříve zaplatit dodavatelům a zaměstnancům, státu, zajistit chod a technickou podporu firmy a pokud zbude, teprve potom pro mě.

  Stavovská čest živnostníka a podnikatele je hlavní devízou – podání ruky a vzájemná důvěra je více než smlouvy od pěti právních kanceláří. Dnes nabídnu, zítra se dohodneme, pozítří se vše zrealizuje a do týdne je zaplaceno. Bez zbytečné byrokracie, bez průtahů, bez korupce.

   

  2. Klouda Jan, Ing.

  Jsem čakovický rodák, v Čakovicích bydlím od narození. Vystudoval jsem technickou kybernetiku na ČVUT. Dlouhá léta se věnuji navrhování informačních systémů, v současnosti pracuji jako programátor a analytik ve firmě prodávající a servisující manipulační techniku. V naší městské části jsem působil jako zastupitel v letech 2002-2006, jsem dlouhodobým členem komise rady pro životní prostředí, mám zkušenosti i z kulturní komise a finančního výboru. Velmi se zajímám o historii, rád pobývám v přírodě. Též rád hraju na buben djembe a kytaru. V Čakovicích jsem členem farní rady, spolupodílím se na organizaci akcí farnosti, například Noci kostelů, nebo hudebního doprovodu při mších. Mým velkým koníčkem je také hraní divadla ve zdejším ochotnickém spolku „Bílej mlejn“. Rád účastním i dalších aktivit: se spolkem NAČOS pomáhám zkrášlovat čakovické zelené plochy, Třeboradickému sousedskému spolku pomáhám při organizaci Sousedských adventů a Velikonoc, nebo třeba jen různých akcí v mé oblíbené hospůdce u Daniela.

  Náš rod má v Čakovicích kořeny, sahající hluboko do 19. století, jsem čakovický patriot a cítím spoluzodpovědnost za celou městskou část, Čakovice, Třeboradice i Miškovice, za udržení všeho, co zde máme rádi i za její další rozvoj. Rád budu spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle, zejména v oblasti kultury, životního prostředí a územního plánování.

  Je mi 48 let, jsem ženatý a mám 2 děti.

  3. Ledvinová Jarmila, Bc          .

  Vystudovala jsem Vysokou školu Ekonomie a Managementu v Praze a v současné době pracuji jako hlavní ekonom v jedné nadnárodní společnosti.

  Čakovice, ve kterých žiji se svou rodinou, mi přirostly k srdci stejně jako mé rodné město Kroměříž, jelikož mají podobný klidnější až rodinný ráz a takový bych ho také chtěla zachovat i nadále. Kladu důraz na slušnost a zodpovědnost a to nejen při práci, ale i v normálním životě.

  Je mi 45 let, jsem vdaná a mám tři děti. Jsem tajemnice ZO Českého zahrádkářského svazu v Čakovicích a jsem členkou školské komise.

  4. Petřivá Olga, Mgr.

   

   

  V Třeboradicích bydlím 12 let a od začátku jsem si je zamilovala. Jsou mým domovem a chci, aby jím byly po celý můj život.

  Vystudovala jsem Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V sociálních službách působím 16 let. Jsem vedoucí 2 zařízení Charity Praha, z nichž jedno je Centrum pro tělesně postižené Fatima v Třeboradicích, ve kterém působím od roku 2003. V současné době se věnuji svému 1,5 letému synovi, tedy jsem na rodičovské dovolené.

  Kandiduji, protože si myslím, že mohu své pracovní zkušenosti využít ve prospěch našeho domova – Čakovic, Třeboradic a Miškovic. Dosud jsem tak činila prostřednictvím působení v bytové komisi naší Městské části.

  5. Drlík Pavel, MUDr.

  Jsem lékař a desátým rokem bydlím se svou rodinou v Miškovicích. Záleží mi na naší městské části a rád bych se osobně   podílel na jejím rozvoji. Své úsilí bych chtěl věnovat zejména zkvalitnění pozemních komunikací v Miškovicích, Čakovicích i Třeboradicích. Současně bych se rád zaměřil na prosazení trvalých kontejnerů na bioodpad a zamezení vzniku černých skládek v našem okolí. Jsem nadšeným cyklistou, a proto bych rád podpořil vznik nových cyklostezek na území naší městské části s návazností na okolní síť cyklostezek.

  6. Vecka JanJe mi 35 let, zaměstnán jsem jako instalatér, šťastně ženatý, dvě děti. Moje zájmy jsou zejména cyklistika a metalová hudba. Zároveň jsem člen čakovického skautského střediska, zástupce vedoucího střediska Junák – český skaut v Praze – Čakovicích a člen KDU-ČSL

   7. Pohnan Marek

  Je mi 46 let, jsem Třeboradický patriot a se svojí ženou mám tři syny. K mým koníčkům patří sport, divadlo, četba a rodina, zajímám se o komunitní život v Třeboradicích a v uplynulých čtyřech letech jsem byl v komisi pro Třeboradice. Nechci další masovou zástavbu, Třeboradice musí zůstat rezidenční čtvrtí rodinných domů, příčí se mi přehnané stavební aktivity bez ohledu na životní prostor, parkování, sociální zajištění, občanskou vybavenost. Velice oceňuji, neziskové organizace a spolky jako například Cirkus, Lípa, Bílej mlejn.

  8. Krištof Miroslav, JUDr.

  Absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy. Důchodce (70 let), stále však působí v advokacii.

  Miškovický rodák a patriot. V letech 1998-2010 členem zastupitelstva MČ Praha-Čakovice.

  Heslo: „I senioři a starousedlíci mají právo mluvit do věcí veřejných“.

  9. Žofáková Dvořáčková Veronika, Mgr.

  Je mi 43 let, mám čtyři děti a celý svůj život bydlím v Třeboradicích. Jsem hlavní sbormistryní smíšeného pěveckého sboru Camerata Praha, přípravných sborů Kamarádi a Broučci a Komorního sboru.

  10. Váša Radek, Ing.

  Jmenuji se Radek Váša a jsem rodákem z Čakovic.  S manželkou máme 3 děti a ve volném čase se zajímám o různé druhy sportu, které jsem i rekreačně provozoval. Věk 51 let mi dává možnost dlouhodobě pozorovat rozvoj našich městských částí, když za posledních 10 let si myslím předběhla bytová výstavba potřebné investice do dopravní obslužnosti, služeb občanům i dalších sportovních či volnočasových ploch.

  Domnívám se, že budoucí rozvoj by měl být více zacílen na bytové potřeby v rodinných domech a podpoře sportovních, zájmových, spolkových aktivit s důrazem na služby našim obyvatelům zejména seniorům i těm z věkově  mladším, kteří rozšířili nyní bohatě naše počty.

  Profesně řídím společnost zabývající se pronájem, provozem i údržbou komerčních objektů zejména v oblasti kanceláří a obchodních prostor.

  11. Pikhartová Alena, Mgr.Do Čakovic jsem se přivdala, vychovávám tu naše dvě děti a záleží mi na tom, v jaké prostředí vyrůstají. Myslím si, že každý člověk je spoluzodpovědný za dění kolem sebe, a proto bych ráda přispěla k tomu, abychom žili v přátelském, živém a podnětném prostředí.

  Pracuji jako lektorka a učitelka jazyků

  12. Hladíková Lenka, Mgr.           

  Jmenuji se Lenka Hladíková. Je mi 42 let. Mám dvě děti – 18 a 11 let. V Čakovicích žiji od roku 2000. Od roku 2003 působím na zdejší základní škole jako učitelka. Na volební listinu jsem se nechala zapsat z důvodu, že si myslím, že je potřeba zajímat a starat se o veřejný prostor, ve kterém žijeme. Hraji v místním ochotnickém divadle „Bílej mlejn“.

  13. Krunt Petr

  Jsem čakovický rodák a osud Čakovic mi není lhostejný. Podnikám v naší obci již více jak 14 let jako servisní technik v oblasti mobilních telefonů a počítačů. Osobně bych rád přispěl k pozitivním změnám naší městské části a podpořil jakýkoliv dobrý nápad, který zlepší život v našich obcích. V posledních čtyřech letech jsem vedl komisi pro životní prostředí při MČ Čakovice.

  14. Vecka Rudolf

  V Čakovicích žiji celý svůj život, je mi 66 let, jsem ženatý, mám dvě dospělé děti. Znám velmi dobře naší městkou část a její okolí, mám dobrý přehled o tom, co se v naší městské části změnilo k lepšímu, i o problémech, které je třeba řešit. Není třeba vše od počátku vymýšlet, inspiraci pro budoucí rozvoj obce je možné hledat v jiných regionech naší vlasti a to nejlepší pak realizovat v naší městské části. Jsem vášnivý propagátor železniční dopravy, cyklistiky a pěší turistiky.

  15. Němeček Petr

  Jsem kuchařem celý život a vaření je mým největším koníčkem. Jsem držitel francouzské ceny za omáčky a šťávy. V současné době vařím v restauraci U Herčíků.

  16. Siberová Jana

  Jsem absolventka Pražské státní konzervatoře a Hudební akademie múzických umění v Praze,

  sólistka opery Národního divadla v Praze. Pravidelně spolupracuji s prestižními orchestry a dirigenty u nás i v zahraničí. Jsem vdaná a máme dvě děti.

  17. Faix Jan

  Je mi 29 let a jsem zahradník. K mým zájmům patří hlavně životní prostředí a toulky přírodou. Je-li cestou malý pivovar, neváhám ochutnat.

  18. Malý Roman                        

  Jsem šťastně ženatý, máme dvě dcery a je mi 46 let. Pracuji jako živnostník v oboru instalací vody, plynu a topení. Práce mě plně pohlcuje, přesto volné chvíle věnuji zejména sportu – rád lyžuji, jezdím na kole a s rodinou provozujeme turistiku.

  19. Hořínek Karel

  Mé motto je aby politika místních volených zastupitelů nekomplikovala život místních obyvatel a nebyla řízena účelně za získávání výhod pro určitou skupinu lidí. Už tady žiji pěkných pár let a tak vím o čem mluvím

  20. Komínová Lenka                

  Pracuji na SŽDC jako systémový specialista se zaměřením na výlukovou činnost, pár dní v měsíci jako výpravčí na žst. Praha Čakovice. K mým zájmům patří zejména rodina, tedy zájmy našich dě

21. Mašková Pavlína, Mgr.         

Vystudovala jsem archeologii a historii na Filozofické fakultě UK v Praze. Pracuji na projektech, výstavách a edicích knih o středověku v Centru medievistických studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Čakovice se pro mne staly novým domovem před šesti lety a jejich další rozvoj mi není lhostejný.

 

2018-09-10T21:34:29+00:00