O mně

O mně 2018-03-23T11:40:20+00:00

Daniel Kajpr

49 let, čakovický rodák, ženatý, dvě děti 25 a 19 let, zahradník a místostarosta MČ Čakovice, člen KDU-ČSL, předseda místní organizace a místopředseda krajské organizace Praha.

Jako živnostník pracuji od roku 1990. Nejprve jsem provozoval v Čakovicích samoobsluhu s potravinami o prodejní ploše 250 m2, paralelně jsem začal nabízet zahradnické služby a od roku 2006 se věnuji jen jim. Práci dávám podle sezóny třem až pěti lidem. Zajišťujeme zahradnické služby, zejména údržbu zeleně pro více než 70 bytových domů, 20 rodinných domů, dva parky a několik firemních areálů, zahradnické realizace a dendrologické služby. Zároveň jako zástupce starosty MČ Praha Čakovice mám na starosti zeleň, vzhled obce, sport a projekty, na které lze čerpat dotace z evropských nebo národních fondů.

Osobní blog

Volební program

  • Přátelský a transparentní úřad, rozklikávací rozpočet.
  • Podpora hromadné dopravy, zejména zkapacitnění železniční tratě do centra.
  • Dále podporovat a budovat všechny potřebné školní budova a kapacity.
  • Dále zvelebovat rozpadající se objekty v obci formou rekonstrukce nebo pronájmů.
  • Pokračovat ve zvětšování zelených ploch, nových alejí a historických cest.
  • Posílení vlivu městských částí na rozhodování magistrátu.
  • Zlepšení podmínek pro sociálně znevýhodněné, pomoc s jejich začleňováním formou veřejně prospěšných prací.
  • Nabízet veřejné zakázky podnikatelům v obci.
  • Do místních zábavných akcí zapojovat zejména místní spolky a sdružení.
  • Vyšší podpora místním sportovním klubům, zejména těm,které pracují s mládeží.

O mně

Na ZŠ jsem začal chodit v roce 1975 a chodil jsem na jazykovou školu ve Vysočanech. Učil jsem se francouzsky a zájem o vše francouzské se mě drží dodnes. Od roku 1983 jsem navštěvoval Gymnázium Jana Nerudy v Praze 1, kde bylo možné pokračovat v jazykové třídě s výukou francouzského jazyka. Maturoval jsem v roce 1987 a následně jsem nastoupil na Filosofickou fakultu UK, obor knihovnictví a vědecké informace. Ve třetím ročníku nás, bohudíky, zastihla revoluce a nové možnosti. V roce 1990 jsem si udělal živnostenský list a v malé privatizaci s pomocí úvěru koupil obchod „U Kolína“ v Čakovicích. Ten jsem provozoval do roku 2005. Následně jsem se začal živit tím, co mě baví – zahradničením. Od roku 2014 jsem navíc zvoleným zastupitelem a zástupcem starosty na MČ Čakovice. Moje podnikání bylo hlavním důvodem, že vysokou školu jsem nedodělal, bohužel.

K mým hlavním zájmům patří sport, jsem členem místní TJ AVIA jako rekreační hráč tenisu a fanoušek nohejbalu i národní házené, turistika pěší, na kole a na lyžích a procházky krajinou a přírodou obecně. Jsem vždy silně fascinován kolik krás a překvapení naskýtá příroda! I obyčejná procházka po okolí vždycky naskytne pohled na něco nového v minulosti nepovšimnutého a zdánlivě skrytého. To byla také velká motivace pro obnovu historických cest všude v okolí. Moci se pěšky nebo na kole dostat po okolí dále. K dalším zálibám patří četba a divadlo, tedy pouze jako divák.