Podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci bývalé sýpky v Čakovicích

Před pěti minutami jsem podepsal žádost o dotaci z Evropských fondů Praha – Pól růstu, osa komunitní centra. Jde o komplexní rekonstrukci budovy bývalé sýpky (špýcharu) v ulici Otavská na komunitní centrum. V centru vznikne několik kluboven, přednášková místnost, kterou je možné využít i jako divadelní sál, kuchyňka, sociální zázemí a provozní místnosti. Komunitní centrum bude k dispozici všem spolkům v naší městské části. Okolí budovy bude upraveno jako zahrada, která bude sloužit spolkům k pěstování květin nebo zeleniny, dle vlastního uvážení. Zachráníme starou budovu a umožníme místním spolkům a organizacím se setkávat v krásném prostoru. Nyní bude třeba tři čtvrtě roku počkat na vyhodnocení projektů, držme si palce!

2018-03-28T13:02:18+00:00